thông tin liên hệ
Mr Sơn
Hotline
0962 241 302 - 039 220 5111

Mr. SƠN
Giám đốc
0962-241-302 - 039-2205-111

-

BA RỌI QUAY

Ba Rọi Quay giá 250k/1kg
Ba Rọi Quay giá 250k/1kg
Ba rọi quay lá móc mật giá 250k/1kg da giòn thơm ngon
Ba rọi quay lá móc mật giá 250k/1kg da giòn thơm n...