thông tin liên hệ
-

Mr Sơn
Hotline
0973596303 - 0962241302

GÀ TA HẤP

Gà Ta Hấp Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo Gỏi(size 1.3kg-1.5kg)
Gà Ta Hấp Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo...
Gà Ta Hấp Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo Gỏi (size 1.3kg-1.5kg)
Gà Ta Hấp Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo...
Gà Ta Cúng Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo Gỏi (size 1.3kg-1.5kg)
Gà Ta Cúng Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo GN...
Gà Ta Nướng Muối Ớt Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo Gỏi (size 1.3kg-1.5kg)
Gà Ta Nướng Muối Ớt Giá 300...
Gà Ta Nướng Muối Ớt Giá 300.000k/con Đi Kèm Cháo Gỏi (size 1.3kg-1.5kg)
Gà Ta Nướng Muối Ớt Giá 300...
Gà Ta Chặt Lá Chanh Giá 300.000 ( Đi Kèm Cháo Gỏi)
Gà Ta Chặt Lá Chanh Giá 300.000 ( Đi Kèm Cháo Gỏi)