thông tin liên hệ
Mr Sơn
Hotline
0962 241 302 - 039 220 5111

Mr. SƠN
Giám đốc
0962-241-302 - 039-2205-111

-

GÀ TA HẤP

GÀ TA HẤP GIÁ 250.000 VNĐ/CON( ĐI KÈM CHÁO GỎI)
GÀ TA HẤP GIÁ 250.000 VNĐ/CON( ĐI KÈM CHÁO GỎI)
gà ta ( cháo gỏi)
gà ta ( cháo gỏi)